Ели+Стефан

Сватбата на Ели и Стефан в Троян

Сватбен фотограф Ивелин Илиев